http://www.beszed.hu

Szücs Marianna: A hiperkinetikus szindrómás gyermekek és családjaik helyzete

2008. 06. 09. 00:00
Cimkék: hiperaktív, hiperaktivitás,
A cikk értéke:

ELTE Bölcsészettudományi Kar, PhD értekezés, 2002.

TÉMAVEZETŐ: DR. Tausz Katalin, Tanszékvezető, egyetemi docens

 A témaválasztás indoklása

A normál - nemritkán kimagaslóan magas intelligenciájú, ennek ellenére az iskolai tanulásban hiperaktivitás és/vagy figyelemzavar, részképesség-zavarok miatt sikertelen, jelentős családi és iskolai beilleszkedési zavarokkal, mindezek következtében társadalmi beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek és fiatalok problémái hazánkban az utóbbi három évtizedben kerültek a tudományos - elsősorban a pszichológiai, pedagógiai és gyógypedagógiai - érdeklődés középpontjába.

A téma azonban sajnálatosan csak a Huba Judit pszichológus és gyógypedagógus fordításában, 1993-ban kiadott „Nehezen kezelhető gyermekek (POS)" című könyv magyarországi megjelenése nyomán létrejövő televíziós műsor, valamint az 1993-ban megalakult PO(S)itív Egyesület (2001-től PO(S)itív Országos Szülőszövetség) és az 1995-ben létrejött Pozitív Országos Szakmai Egyesület ismeretterjesztő munkája révén kapott nagyobb - bár mind a mai napig nem kielégítő - társadalmi nyilvánosságot.

Noha a hazai szakértők szerint (László [1996]; Herczeg [1996]; Weiss [1992] a tanköteles korú gyermekek 10-15%-a küzd jelenleg is hiperkinetikus zavarokkal (a továbbiakban HKZ) Magyarországon sem megbízható országos statisztikai adatok, sem az érintett családok gondjait feltáró szociológiai vizsgálat eredményei nem állnak ez idáig rendelkezésünkre. Munkámban azért a BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) által használt elnevezést veszem alapul, mivel a hazai nevelési tanácsadókban, és a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságokban is ez a fogalom használatos.

Jelen dolgozat a HKZ-s gyermekek és szüleik problémáinak bemutatásához szeretné az első néhány lépést megtenni.

A probléma aktualitása

Támaszkodva az egyik legjelentősebb hazai szakértő, Gádoros Júlia szóbeli közlésére, mely szerint a HKZ-s gyermekek 30%-ánál csak hiperaktivitás és figyelemzavar, mintegy 70%-ánál azonban mindezek mellett tanulási, illetve részképesség-zavar is fennáll, valamint abból kiindulva, hogy 2002-ben Magyarországon az alapítványi és magániskolákat nem számítva 939.000 általános iskolás korú gyermekből[i], ha 10%-al számolunk, akkor is 93.900 a HKZ-s gyermekek aránya. Napjainkban csak a 7-14 évesek körében 28.170 a hiperaktivitással és figyelemzavarral küzdő, valamint 65.730 azoknak a gyermekeknek a száma, akikre a hiperaktivitás, figyelemzavar mellett részképesség-, és mindezek következtében tanulási zavarok is jellemzőek.

(A középiskolás korúakat azért nem vettem figyelembe a számításnál, mert a kutatásomban véleményt nyilvánító szakemberek országos tapasztalatai szerint ezen gyermekek nagy része sajnálatosan lemorzsolódik, azaz be sem kerül vagy rövid időn belül kikerül a középiskolai képzésből, és csak igen kis hányaduk teszi le a középiskolás kor végén, - 18 év körül - az érettségi vizsgát.)

A valóságban feltehetően ez a számarány jóval magasabb; mivel mind a Pozitív Országos Szakmai Egyesület, mind a PO(S)itív Országos Szülőszövetség vezetője jelenleg 300.000 körülire becsüli a 18 év alatti érintett gyermekek számát Magyarországon.

A fenti adatok is jelzik, hogy milyen számottevő jelentőségű és aktualitású ez a problémakör a családok, az oktatási intézmények és a szociálpolitika szempontjából, milyen nagy jelentősége van pontos diagnosztizálásuknak, hiszen az 1993. és 1996. évi közoktatásról szóló törvények alapján a „más fogyatékos" körbe tartoznak. Az említett törvények kimondják az integrált formában történő oktatásuk és fejlesztésük szükségességét is. (Mindezeket részletesebben ld. a 4. fejezetben.)

A dolgozat teljes anyaga elérhető:
http://text.disabilityknowledge.org/Szucs-M-PHD.htm

Forrás:
http://text.disabilityknowledge.org/Szucs-M-PHD.htm

Eddigi vélemények a cikkről:

nem írt még senki véleményt a cikkről

↓ hirdetés ↓
impresszum | adatvédelmi szabályzat | írjon nekünk | partnereink |