http://www.beszed.hu

Részképességek fejlesztése ötletadó játékokkal

2008. 04. 04. 00:00
Cimkék: készségek, képességek, játék, fejlesztés,
A cikk értéke:

Tudjuk, hogy az azonos tevékenységet végző gyerekek, emberek teljesítményei eltérőek. Ki magasabb, ki alacsonyabb szinten teljesít. Sokan találhatók a középmezőnyben, és vannak, akiknél ugrásszerű eltérések észlelhetők pozitív vagy negatív irányban.
Az eltérések az egyéni képességek különbözőségében rejlenek.

Mi is a képesség és az adottság?
"Olyan sajátosság, amely egy cselekvés végrehajtásának belső feltételét jelenti, s alkalmassá teszi az embert valamilyen feladat megvalósítására. A képességek kialakulásában elsődlegesek az adottságok, mint örökölt tulajdonságok. Ezekre támaszkodva alakulnak az egyén képességei az állandó gyakorlás, tevékenykedés eredményeképpen."
Mivel az adottságok egyénenként eltérőek, a fejlesztő tevékenységek hatására a képességek eltérő szintje fejlődik ki minden embernél. A képességek kifejlődésében az öröklődés mellett nagy szerepet játszik a környezet és a nevelés. A kedvező környezet segíti, a kedvezőtlen hátráltatja, gátolja a meglévő adottságokon alapuló képességek kifejlődését. Ha a környezet és az ott folyó nevelés maximálisan biztosítja a kibontakozást, úgy az embernek megvan minden esélye a benne rejlő képességek felszínre hozására.
A képességek csak gyakorlás útján fejlődnek, tehát a kedvező környezetnek magában kell foglalnia az állandó gyakorlás lehetőségét is. Ha egy kisgyereknek soha nem engedik meg, hogy döntsön abban, hogy mit vegyen fel, milyen játékkal játsszon, milyen könyvet nézegessen, mit rajzoljon, hanem kezébe adják a másik által kiválasztott tárgyat, vagy mindig megmondják neki, mit csináljon, akkor döntőképessége nagyon alacsony szinten marad, vagy soha nem is alakul ki. Ezért felnőtt korában is azt várja, hogy más döntsön helyette, félni fog a döntéstől, vagy sorozatosan rosszul dönt.


Finommotorika fejlesztése:

1. Labdák a kosárban:

A játék leírása: a játéktér közepére helyezünk egy kosarat, több kislabdával. A kosár két szemben lévő oldalára választunk egy-egy gyereket, akik leguggolva, vagy térdelve kidobálják a labdákat. A többi gyerek gyorsan felkapja és visszadobja azokat a kosárba. A kívülállók azon mesterkednek, hogy a kosár soha ne legyen üres, illetve a kidobott labdák hamar visszakerüljenek. A kosárnál guggoló két gyerek, pedig arra törekszik, hogy kijön a kosár. A játék addig tart, míg végre kiürül a kosár. Játszhatják 5-6 éves gyerekek 8-15 fős csoportban.

.2. Mit rajzoltam a hátadra?

A játék leírása: a kisgyerek hátára valamilyen formát rajzolunk. Ki kell találnia, hogy mi az. És azt szóban közölheti, vagy kiválaszthatja ábrák közül, lerajzolhatja, vagy fonalból kirakhatja. Egyszerre csak egy gyermekkel játszható, de akár óvónő akár szülő is végezheti.

3. Ujjügyességi gyakorlatok

"Cicakaparászás" az asztallapon .Hüvelykujjunkkal megérintjük az asztallapot egyenként ujjainkkal, majd gyorsítva a tempót „zongorázunk" az asztallapon valamennyi ujjunkkal.

4. Sziámi ikrek:

A játék leírása: páros játék, amelyben a gyerekek valamilyen testrészüknél „össze vannak nőve", és így mozognak, feladatot teljesítenek. Még tréfásabb változata, amikor valamilyen „kinövés" köti össze őket: pl. gyufásdoboz az orrukra húzva, ropi a szájukban stb. 

Szem-kéz koordináció fejlesztése:

1. Várostrom:

A játék leírása: 5-6 építő elemből várat építünk. Ezt kell eltalálni a labdával. Aki egyszerre dönti le az összeset, az a győztes. 3-4 gyerek játszhatja 4 éves kortól.

2. Nyomkereső

A játék leírása: a csoportban lévő gyerekek láb- és kézlenyomatát elkészítjük színes papírokból. A kéznyomatokat a szekrény oldalára vagy a falra erősítjük, a lábnyomokat a padlóra ragasztjuk, úgy, hogy végig léphető legyen. A lábnyomok a tenyérnyomokhoz vezetnek kacskaringós úton. Az út végén valamit elrejtünk, azt kell megtalálni. A gyerekek a lábnyomokon haladnak, a jobb és bal lábakat pontosan kell a helyükre illeszteni, azután már a tenyérnyomokra is ügyelni kell. A nyomok végén találják az elrejtett tárgyat.

3. Karikapörgetés:

A játék leírása:: a gyermekek körben állnak. Egy gyermek középen megpörgeti a karikát s közben mondja: „Pörögj, pörögj karika, kapja el a Katika" - ekkor a megnevezett gyereknek kell elkapnia a karikát, és folytatódik a játék más nevével. A karikának nem szabad megállnia.

4. Célba-dobó

A játék leírása: Falra felfüggesztett kosárba személyenként 5 db babzsákot kell célba dobni.Játszhatja: 3-6 gyermek Eszköz: babzsák, kosár 
 

Vizuális percepció fejlesztése:

1. Keresd a párját:

A játék leírása: Papírlapokra különböző formákat rajzolunk. Egyet felmutatunk a gyermekeknek. A szobában látható tárgyak közül megnevezik azokat, amelyeken az adott forma felismerhető. Játszhatja 1 gyermek, de kis létszámú csoporttal is lehetséges 4 éves kortól.

2. Színcápa:

A játék leírása: Egymástól kb. 3 méter távolságra vonalakat húzunk, ez a tenger, ebben áll a cápa. A cápa, egy gyerek, elkiáltja magát, pl. „jöjjenek a kékek!"- akkor minden olyan gyerek átfut, akin a kék sin nem található. Akin látható a szín, az nyugodtan átsétálhat, hiszen előtte tiszta az út. Akin más szín van, és elkapja a cápa, azzal helyet cserélnek. 6-15 gyermek játszhatja 4 éves kórtól.

3. Szöges tábla:

A játék leírása: Az óvónő a szöges táblán egy gumi segítségével valamilyen formát kerít be. A gyermekek ezt a formát elkészítik a táblájukon. Ha nincsen szöges tábla, a Pötyi játékkal is megoldható. Játszhatja 1-2 gyerek, az óvónővel 4-5 éves kortól.

4.Gyakorlat gombokkal:

Gombok válogatása szín, nagyság, lyukak száma szerint. 

Térpercepció fejlesztése:

1. Nyuszibál:

A játék leírása: A gyermekek szétszórt elhelyezkedésben mozognak, ugrálnak, mint a „nyuszik". A fogó, a „vadász" igyekszik megfogni valamelyik nyulat, amikor az óvónő beengedi közéjük. Akit megfog, az lesz a vadász a következő játékban. Játszhatja 6-25 gyermek 4 éves kortól.

2. Sétálunk!

A játék leírása: A szőnyegen sétálunk mindenfelé, és időnként egymáshoz érünk, vállunkkal, karunkkal. Később játszhatjuk úgy, hogy bekötjük a gyermekek szemét, vagy csak csukott szemmel sétálunk. Az óvónő játszhatja 6-10 fős csoportban 5 éves kortól.

3 Tedd, amit mondok:

A játék. leírása: Minden gyermek széken ül. Különböző utasításokat adunk és ezeket kell nekik végrehajtani. Aki eltéveszti, az kiesik a játékból. A győztes, az aki a legtöbb utasítást hajtja végre hibátlanul. pl.: Álljatok a szék mögé! Guggoljatok a szék elé! Tegyétek a székhez a jobb lábatokat! Stb. Ezt a játékot játszhatjuk úgy is, hogy mindegyik gyereknél a kedvenc játéka van, és azokkal végzi a feladatot. 6-12 gyermek, 4-5 éves kortól játszhatja, óvodában vagy akár otthon.

4. Szalagfogó:

A játék leírása: A gyerekek szétszórt elhelyezkedésben futkároznak. A fogó a gyerekeken lévő szalagokat próbálja megszerezni. Az a játékos győz, akinek a szalagja megmarad a játék végéig. Akitől a fogó a szalagot megszerzi, kiáll a játékból. Játszhatja 6-25 gyerek 4 éves kortól.

A fejlesztés lehetőségei: Nagymozgások fejlesztése futással. Szabálytudat, kudarctűrő képesség alakítása. Térészlelés, fizikai erőnlét fokozása. 

Beszédkézség fejlesztése:

1. Szólánc:

A játék leírása :a gyerekek körben ülnek. Egy gyerek mond egy szót, a következő ezt elismétli és ő is hozzátesz egy szót. Mindig mindenki ismétli az előtte hangzókat. A játék kezdetben lehet valamilyen magasabb fogalomba sorolható szavak, pl. virágok, háziállatok, vadállatok, közlekedési eszközök, sorolása. Játszhatja :4-8 gyerek 5-6 éves kortól, akár családban is.

2. Nyuszi pajtás

A játék leírása: A gyermekek körben ülnek. Az első játékos odafordul a mellette ülőhöz:

Nyuszi pajtás hogy vagy? - kérdi.

Köszönöm szépen jól.- válaszolja a szomszédja.

Hát a barátod, hogy van? - kérdezi az első.

Nem tudom, de mindjárt megkérdezem. - szól a másik, és a következő gyermekhez fordul. A játék megismétlődik más állatnevet használva. A végén elsorolhatják, milyen állatok játszottak a játékban.

3. Hangstaféta:

A játék menete: A gyerekek félkörben ülnek a szőnyeg körül. Egy gyermek elkezd egy hangot, pl. „A" hangot hangoztatni, ameddig „szusszal" bírja. Mielőtt abbahagyná, megérinti társát, aki folytatja - lehetőleg úgy hogy a hang ne szakadjon meg. Játszhatja 2-4 éves gyerek 4 éves kortól.

4. Hogy szereted a barátodat?

A játék leírása: A gyerekek körben ülnek. A játékvezető középen megforgat egy kanalat. Aki felé mutat, az mond egy hasonlatot, pl. Úgy szeretem a barátomat, mint cica a tejet. (maci a málnát stb.) Ajánlott 5-6 éves gyerekeknek 6-12 fős csoportban.  

Felhasznált irodalom:

Krausz Éva- dr Marót Miklósné- dr Szabó Pál- Rózsáné Czigány Enikő:Pszichpedagógia Korrekciós nevelés 1.

Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994. 

Forrás:
Illésné Kobolák Judit: Gondolatok a nevelésről, az oktatásról
Krausz Éva- dr Marót Miklósné- dr Szabó Pál- Rózsáné Czigány Enikő:Pszichpedagógia Korrekciós nevelés 1. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.

Eddigi vélemények a cikkről:

nem írt még senki véleményt a cikkről

Kapcsolódó könyv(ek)

Antal-Lundström Ilona - Látható hangok oktatócsomag

Látható hangok oktatócsomag

Antal-Lundström Ilona, Argumentum Kiadó,
Fehérné Kovács Zsuzsa - S. Pintye Mária - Játsszunk beszédet! (Oktatócsomag 82 db színes kártyával)

Játsszunk beszédet! (Oktatócsomag 82 db színes kártyával)

Fehérné Kovács Zsuzsa - S. Pintye Mária, Sanoma Budapest, 2010
Még több...
 
↓ hirdetés ↓
impresszum | adatvédelmi szabályzat | írjon nekünk | partnereink |