http://www.beszed.hu

Diszlexia tünetei, figyelemfelhívó jelek

2008. 02. 01. 00:00
Cimkék: tünet, tünetegyüttes, diszlexia, olvasászavar , beszédhiba, beszédzavar, beszédfogyatékosság,
A cikk értéke:

Kik a veszélyeztetettek? Figyelemfelhívó jelek

A diszlexiások és a kezdő olvasók hibázásai (pl. betűcserék, kihagyások, betoldások) azonosak, a különbség a tünetek mennyiségében, arányában és fennmaradásában van.

 • Bemeneti (észlelési) zavarok:
  • vizuális percepció zavara:
   • forma-hely (d-b)
   • irány
   • távolság-mélység megítélése
   • szem vezetése
   • alak-háttér (betűre, betűcsoportra koncentrálás)
  • auditív percepció zavara:
   • hangok differenciálásának zavara
   • hangok folyamatának lassú felfogása
   • alak-háttér
 • Integrációs zavarok
  • szeriális zavarok
   • beszéd (cipő-pőci)
   • olvasás:
    • nehezen tanulják meg a betűket
    • összetévesztenek betűket (főleg a hasonló íráskép: pl. u-n, d-p, vagy a hangtani hasonlóság alapján: pl.: z-sz, gy-ty)
    • nehezen tanulják meg az összeolvasás technikáját
    • lassan olvasnak és sokat hibáznak
    • felcserélik a betűk és szótagok sorrendjét és az olvasás irányát
    • betűket, szótagokat hagynak ki vagy toldanak be
    • a szavakat olvasás közben gyakran felismerhetetlenségig eltorzítják
    • nehézségeik vannak az olvasott szöveg megértésében
     • történet sorrendje
     • napok, hónapok, számolás, vers, játékok
  • absztrakciós zavarok:
   • jelentéssel összekapcsolt (általánosságok, tréfa megértése)
 • Memória zavarok (a rövid távú emlékezet alapja a hosszú távúnak)
  • rövid távú (vizuális, auditív) memória
  • hosszú távú
 • Kimeneti zavarok
  • nyelvi zavarok
   • spontán beszéd (általában jó)
   • kötött beszéd (zavart)
   • szókincs (az aktív zavart, a passzív nem annyira), nehezen fejezik ki gondolataikat
   • gyengék a fogalmazásban
   • grammatikai készség (rag, kötőszó, névutó jelentését nem értik mindig meg, használatuk sem mindig adekvát)
   • gyakran még iskolás korukban sem ejtenek tisztán minden hangot
   • gyenge szerialitásuk miatt nehezen tanulnak meg verseket, illetve sorrendben elmondható dolgokat
   • nehezen jegyzik meg az új szavakat, kifejezéseket és neveket
   • általában gyengébbek az idegen nyelvek tanulásában
  • motoros zavarok
   • nagymozgások
   • finommozgás (az írás csúnya és lassú)
   • vizuo-motoros zavarok
 • Egyéb tünetek:
  • gyenge a ritmusérzékük
  • keverik a jobb-bal irányokat
  • rossz a térbeli és időbeli tájékozódásuk
  • egyszerre csak egy utasítást tudnak megjegyezni
  • rövid ideig tudják a figyelmüket összpontosítani
  • fáradékonyak

A diszlexia tünetei az írásban is megjelennek

A hibák a következőképpen csoportosíthatók:

 • betűk kihagyása
 • szótagok kihagyása
 • betűk, szótagok felcserélése
 • felesleges betűk és szótagok betoldása
 • a szóalak teljes eltorzítása.

Diszlexiára épülő másodlagos tünetek lehetnek

 • magatartási zavarok
 • személyiség megváltozása
 • szomatikus tünetek

Miben tehetségesek a diszlexiások?

 • A diszlexiás emberek vizuális gondolkodók.
  • Mivel képekben gondolkodnak, nehezen értik meg a betűk, számok és szimbólumok világát. Képesek azonban megtanulni ezeket. Ezért van szükségük a tanuláshoz speciális módszerekre és több időre.
 • Ügyesek a logikát igénylő feladatokban, jó az analógiás és kombinációs készségük, intuitívak és nagyon kreatívak. Sokan közülük kifejezzen tehetségesek a matematika, technika esetleg a természettudományok és a zene területén.

Forrás:
Gyógypedagógiai alapismeretek, szerk.: Illyés Sándor, ELTE BGGyF, Budapest 2000.
A beszédjavító Intézmények nevelési és oktatási terve, Művelődési Minisztérium, Budapest, 1988.
Logopédia, szerk.: Salné Lengyel Mária, Országos Közoktatási Intézet, 2004.
A diszlexiáról és egyéb tanulási zavarokról szülőknek, A Dyslexiás Gyermekekért Baranyában Egyesület kiadványa, Pécs, 2004.
Frank R. Vellutino: Az olvasás egy sajátos zavara, a diszlexia, Fejlesztő pedagógia, 1992. 1-2.

Eddigi vélemények a cikkről:

nem írt még senki véleményt a cikkről

Kapcsolódó könyv(ek)

 
↓ hirdetés ↓
impresszum | adatvédelmi szabályzat | írjon nekünk | partnereink |